Видавництво Інституту психічного здоров’я Українського Католицького Університету (ІПЗ УКУ)

Спільно з УІКПТ ми реалізовуємо видавничу серію “Психологія. Психіатрія. Психотерапія”.

Впродовж останніх років українською мовою видано низку перекладів сучасних фахових посібників та книг самодопомоги у методі КПТ, а також книг українських авторів.

Видавництво втілює розвиток нових перекладів та видань у сфері психічного здоров`я.

Місією Видавництва є сприяння піклуванню про психічне здоров’ю, психологічний добробут та розвиток людини, родини, суспільства через поширення якісних науково доказових знань для фахівців та широкого кола осіб у сфері охорони психічного здоров’я.